Workshops

Anna Fält examinerade som folksång pedagog 2011 och undervisar regelbundet i olika länder. Du kan välja allt från en timmes workshop till en kurs som varar i en vecka. Tema kan vara övergripande “Folklig sång” eller mer specifikt (som till exempel Runolaulu, Finnskogarna, sångteknik, finsk-ugriska sånger, finsk folksång osv.)

Det finns också möjlighet för privata sånglektioner hemma hos mig på Södermalm. Skicka ett mejl om du har frågor eller vill veta mer!
info@annafalt.com

Händer härnäst:

Workshop “Röst & Meditation” Väven / Umeå måndag 10/12 kl 14 – 16

 

 

 

Advertisements